Advertentie
Advertentie

Faillissementenstorm weet van geen ophouden

(tijd) - In het voorbije jaar 1996 is in ons land een recordaantal van 7.538 bedrijven failliet verklaard. Dat zijn er 402 of 5,6 procent meer dan in 1995. In 1995 bedroeg de stijging 10 procent. De vertraging van de groei van het aantal faillissementen in 1996 betekent niet dat er beterschap in zicht is. In december 1996 werd een zeer forse stijging genoteerd met 14 procent tot 615. Het jaar 1997 startte bijzonder slecht met enkele grote faillissementen die meteen voor zeer groot banenverlies zorgden.Uit de faillissementscijfers van handelsinformatiebedrijf Graydon Belgium blijkt dat in de voorbije tien jaar in totaal 51.521 Belgische ondernemingen failliet werden verklaard waarvan 38.180 vennootschappen. Graydon ging op vraag van deze krant ook na hoeveel vennootschappen tijdens de periode 1991-1996 werden opgericht en vrijwillig ontbonden. Op die manier kon Graydon ook de aangroei van het aantal vennootschappen berekend worden. Over de particuliere ondernemingen zijn geen nauwkeurige cijfers bekend. Uit dat onderzoek blijkt dat in 1996 nog 21.099 nieuwe vennootschappen werden opgericht tegen 28.315 in 1991. Maar de nettoaangroei na aftrek van faillissementen en vrijwillige ontbindingen halveerde in die periode van 21.929 in 1991 tot 11.488 in 1996. De terugval is het sterkst in Wallonië (van 5.368 naar 1.830) en Brussel Hoofdstad (van 4.022 naar 1.517). In Vlaanderen, waar het aantal nieuwe vennootschappen daalde van 12.536 in 1991 naar 7.205 in 1996, werden vorig jaar liefst vier maal meer nieuwe vennootschappen opgericht dan in Wallonië en meer dan het dubbele van Wallonië en Brussel Hoofdstad samen.