Advertentie
Advertentie

Fakturatie blijft nog steeds belangrijkste klacht bij Belgacom

(tijd) - Twee op drie klachten die bij de Ombudsdienst van Belgacom in 1994 binnenkwamen, betreft fakturatie. Met detail-listing die vanaf 1995 ter beschikking zal zijn, zou een groot deel van die klachten kunnen worden vermeden en in zeker geval vlugger worden behandeld. Andere belangrijke klachten blijken storingen, problemen met de eindapparatuur en aansluitingen. Een en ander blijkt bij de voorstelling van het (tweede) jaarverslag van de Ombudsdienst van Belgacom.De Ombudsdienst deed ook een follow-up van de belangrijkste aanbevelingen die hij vorig jaar aan Belgacom heeft gemaakt. De detail-listing van de faktuur die vanaf midden 1995 zal worden ingevoerd is ongetwijfeld het voornaamste resultaat. Positief is ook het projekt 'opera' dat op het vlak van onthaal door Belgacom wordt opgezet waardoor het eerste-lijnonthaal van de klanten sterk zou moeten verbeteren.