Advertentie
Advertentie

Familie du Bois kontroleert 49 procent van Spadel

(tijd) - De maatschapppijen Finspa en Finances et Industries kontroleren 49 procent van het kapitaal van frisdrankenproducent Spadel. Finspa verwierf namelijk 254 Spadel-aandelen van een groep fysieke personen. Daardoor voerde de vennootschap haar belang in Spadel op van 28,83 tot 29 procent. Volgens een woordvoerder van Spadel gaat het om een puur interne herschikking, waardoor Finspa en Finances et Industries nu in totaal 49 procent van Spadel kontroleren. Verleden jaar had Finspa al 30.000 Spadel- aandelen overgenomen door de opslorping van de maatschappij Finacs. In de recentste kennisgeving wordt voor het eerst expliciet toegegeven dat de maatschappij Finspa en haar dochter Finances et Industries behoren tot de groep du Bois. Wat akkwisities en desinvesteringen betreft, handelen beide maatschappijen in samenspraak met brouwersgroep Artois Piedboeuf Interbrew. Interbrew kontroleert in totaal 34,83 procent van de Spadel-aandelen en is daarmee de tweede grootste aandeelhouder.