Familie Lauwers uit Metalim

(tijd) - Frans en Rob Lauwers hebben begin april hun mandaat van gedelegeerd bestuurder neergelegd en het Limburgse bedrijf Metalim verlaten. Metalim is een staalhandel (Overpelt) die medio vorig jaar door de Luxemburgse staalgroep Arbed werd overgenomen van de familie Lauwers. Frans en Rob Lauwers bleven niettemin deel uitmaken van de raad van bestuur van Metalim. Aan de samenwerking tussen Arbed en de familie Lauwers is nu blijkbaar een einde gekomen. De nieuwe raad van bestuur van alle firma's uit de groep bestaat nu uit volgende drie personen: G. Kirps (voorzitter), R. Hagen en E. Witteveen (bestuurders). Samen met de heer E. Winters vormen zij het direktiekomitee van de groep. Metalim wil in de toekomst zijn strategie van dienstverlening aan konstruktiebedrijven, aannnemers en industrie versterken. In 1990 maakte de toen nog onafhankelijke onderneming een omzet van 3 miljard fr.