Fardem gaat 600 miljoen frank investeren in vier jaar

BEERSE (tijd) - Fardem, gespecialiseerd in huisvuilzakken en industriële folie, gaat de volgende vier jaar 550 tot 600 miljoen frank investeren om zijn groeistrategie waar te maken. De piek aan investeringen wordt verwacht in 1998. Van dit totale bedrag trekt Fardem zowat 40 procent uit voor joint ventures of overnames, de rest gaat naar machines en nieuwe grondstoffen. Voor overnames zijn al contacten gelegd, onder meer in Tsjechië. Fardem gaat eveneens zijn gamma uitbreiden door in exclusiviteit een aantal producten van Cofira France te verkopen in de Benelux en in Duitsland.Met het oog op de notering op Euro.NM liet van Fardem in zijn kaarten kijken tot en met 1999. Voor dit lopende jaar zal de omzet van het vuilniszakkenbedrijf uit Beerse uitkomen op 1.314 miljoen frank en zal het bedrijf 58 miljoen frank operationeel verlies lijden door de sterke stijging van de grondstoffen tijdens de eerste zeven maanden dit jaar. Fardem koopt vooral polyetyleen in.