Advertentie
Advertentie

Fardis: rijp voor de eerste markt

Fardis, het vroegere Fardem Belgium, is een onderneming die gemakkelijkshalve geklasseerd wordt in de chemische sector, meer bepaald in de kunststofverwerking. Via de techniek van de blaasfilmextrusie verwerkt zij voornamelijk polyethyleen en biopolymeren tot een folie. De bekomen folie wordt vervolgens gebruikt voor de productie van vuilniszakken, zodat men het bedrijf evengoed zou kunnen rangschikken onder de sector van de afvalverwerking. Fardis is een oud filiaal van de Nederlandse DSM welke in 1995 werd verzelfstandigd. In 1998 werd notering op Euro.NM bekomen. Sedertdien werden een groot aantal overnames gedaan hetgeen samen met de interne groei het bedrijf groot genoeg gemaakt heeft om een notering op de eerste markt van Brussel te bekomen. Dit zou zeker de naambekendheid en de verhandelbaarheid van het aandeel ten goede komen.Fardis bezit een goede reputatie, niet alleen wat betreft huisvuilzaken, maar ook in de industriële folies. Fardis is een Europees bedrijf. De omzet wordt voor 50 procent behaald in België, 30 procent in Nederland, 12 procent in Duitsland, 7 procent in Frankrijk en 1 procent diversen. Het bedrijf is georganiseerd in consumentenartikelen en industriële producten. Consumentenartikelen verkoopt voor ongeveer 95 procent huisvuilzakken en pedaalemmerzakken. De overige 5 procent betreft handel in diepvrieszakjes en papieren zakken. In België is Fardis marktleider zowel in de gemeentemarkt als in de distributiemarkt. In Nederland behoort de onderneming tot de topdrie. Tegen 2002 wil de onderneming haar marktaandeel in Duitsland en Frankrijk verhogen. In Oost-Europa (Tsjechië, Polen, Slovakije, Hongarije) wordt gestreefd 3 tot 5 procent marktaandeel te verwerven.De industriële producten hebben betrekking op krimpfolies (44% omzet van deze afdeling), palletfolie (20%), normale hoezen (11%) en speciale hoezen (25%) welke geleverd worden aan de verpakkingsafdelingen van bouwbedrijven, dranken, voeding, chemie, isolatie, metaal, enz. De belangrijkste afzetmarkten zijn België (44%), Nederland (30%), Duitsland (24%) en overige (2%). In België is Fardis marktleider in deze producten. In de Benelux behoort de groep met een marktaandeel van 25 tot 30 procent tot de topdrie. In Duitsland werd met een marktaandeel van 5 procent een behoorlijke startbasis verworven. In Frankrijk zijn er ambities.Alleen in België wordt jaarlijks 21,8 miljoen ton afval geproduceerd, waarvan een vijfde huishoudelijk afval en vier vijfde industrieel afval. De buurlanden hebben een vergelijkbaar patroon. Fardis is enkel actief op het vlak van huishoudelijk afval. Het systeem van selectief ophalen van huisvuil is vrij nieuw, zeker wat betreft blik, karton, plastic, papier en glas. Enkel in Duitsland en in België bestaat dergelijk systeem. De materialen worden opgehaald via zakken of door de burger naar een containerpark gebracht. Deze markt biedt in Europa nog veel toekomstperspectieven. Bio-afbreekbare producten (bv. speciale biozakken voor de fastfood, bio-afbreekbare hondenpoepzakjes) hebben een grote toekomst, zodat Fardis er grote aandacht aan besteedt.In 1996 en 1997 lag de omzet van Fardis rond de 1,2 en 1,3 miljard frank. In 1998 kwam dit al uit op 1,4 miljard. In 1999 zal dit fors boven de 2 miljard frank uitkomen, mede dankzij een aantal overnames. Voor de eerste negen maanden van 1999 lag de omzet op 1.815 miljoen tegen 1.053 miljoen frank. Ook de winstvooruitzichten lijken gunstig. Over de eerste negen maanden kwam de winst per aandeel uit op 55 frank tegen 18 frank, zodat voor geheel 1999 70 frank (1,74 euro) moet mogelijk zijn. De koers-winstverhouding over 1999 zou dan uitkomen op 11,7, spotgoed maar normaal voor een onbekend aandeel dat bijna door niemand gevolgd wordt. ESDe VFB-Young Potentials organiseren in samenwerking met Puilaetco-Commerzbank een warrantsessie, basisbegrippen en werking. Voor Limburg op donderdag 17 februari om 19u.30 in het LUC Diepenbeek, gebouw D. Inlichtingen:Rob Demulder, 014/81.08.52,gsm: 0495/27.88.29 ofLuc Delbrouk, 011/22.65.72, gsm: 0496/80.77.88.Voor Vlaams-Brabant op dinsdag 22 februari om 19.45 uur in het CMO Haasrode, in samen-werking met het VFB-Trefpunt Leuven. Voor Antwerpen op dinsdag 29 februari om 19u.30 in de Handelshogeschool Antwerpen en voor Oost- en West-Vlaanderen op dinsdag7 maart om 19u.30 in de KBC-zetel in Gent. Inlichtingenvoor Vlaams-Brabant:Koen Hendrickx, 016/22.70.03, voor sessie Antwerpen:Peter van Assche, 03/290.83.79,voor Oost-Vlaanderen:Steven de Loof, 09/232.36.00.De sessies kosten 200 frank,te storten op rekening775-5929569-77, met vermelding: inschrijving warrantsessie + de datum van de sessiewaarvoor u inschrijft.VFB-Trefpunt Gent: vanaf zaterdag 26 februari is er elke laatste zaterdag van de maand een samenkomst van een werkgroep NAIC in het Trefpunt. Het Trefpunt zoekt ook mensen die bereid zijn een werkgroep Technische Analyse te vormen die elke eerste zaterdag van de maand zou samenkomen. Geïnteresseerden nemen contact op met P. Delfosse, 075/89.92.73 (na 18 uur of in het weekend)Club uit Turnhout aanvaardt leden. Inlichtingen: Karel de Vos, 014/44.36.54. Inschrijvingen voor de Happening van 24 en 25 maart: gelieve de gekozen datum te vermelden op de inschrijving.