Farma en irradiatieharsen bieden nog uitstekende groeikansen

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de huidige farmatak van UCB met een omzet van 6,5 miljard frank het afgelopen jaar, te klein zou zijn om het jaar 2000 te halen. Bedrijven van die grootteorde hebben precies hun eigen kansen en mogelijkheden zeker op researchvlak. Haast één miljard frank researchuitgaven, een team vorsers van 250 man en 600 medische vertegenwoordigers in Europa is precies groot genoeg om mee te dingen op de farmaceutische markt en voldoende om nieuwe molecules te vinden om die groei te bestendigen. Enkel op commercieel vlak biedt een kleinere entiteit wat nadelen, maar daarin behelpt UCB zich wereldwijd met vormen van partnership. Bij die overeenkomsten wordt telkens de mogelijkheid ingebouwd (Sumitomo in Japan, Syntex in VS, Glaxo in Groot-Brittannië) dat UCB terug de verantwoordelijkheid krijgt over de integrale omzet van zijn produkten in dat land.