Advertentie
Advertentie

Farmabedrijf Omega Pharma sluit af met verlies in 1998

(tijd) - Het ter beurze genoteerde farmabedrijf Omega Pharma sloot 1998 af met een geconsolideerd nettogroepsverlies van 9,4 miljoen frank of 233.000 euro. Het jaar voordien was er nog een winst van 17,3 miljoen frank. De groep zal een brutodividend uitkeren van 8 frank per aandeel, wat 182 procent meer is dan het jaar voordien. In de toelichting bij zijn resultaten spreekt Omega Pharma niet over het nettoresultaat, maar wordt verwezen naar de courante winst. Die is gestegen. De netto courante winst steeg van 56,6 naar 61,59 miljoen frank of 1,5 miljoen euro. Per aandeel was dat 32,6 frank of 0,81 euro courante winst. Bij Omega Pharma staat deze courante winst voor de nettowinst vermeerderd met het uitzonderlijk resultaat (21,1 miljoen frank) en zonder de afschrijving op de consolidatieverschillen. De uitzonderlijke kosten bestaan hier vooral uit de nettokosten die werden gedaan naar aanleiding van de beursintroductie in juni 1998. Precies de afschrijving op de consolidatieverschillen van 58 miljoen frank duwt het resultaat met 9,4 miljoen frank in het rood.