Farmaceutische sektor bestrijdt vooroordelen

BRUSSEL (tijd) - De farmaceutische sektor start een informatiecampagne die gericht is naar de politici. Met deze campagne wil de sektor een aantal bestaande vooroordelen bestrijden, m.n. de overkonsumptie van geneesmiddelen en de enorme winsten die de sektor zou maken. Op deze wijze wil de sektor bijdragen tot een "objektief' beleid dat rekening houdt met de lange termijn doelstellingen van de volksgezondheid.