Faxen staken niet

Staken is in onze gekorrigeerde marktekonomie een verworven sociaal recht. De beweegredenen waarom er nu al weken lang door de posterijen de ene schokstaking na de andere golft, zijn eveneens hoogst sociaal: de postsorteerders vinden dat zij beter vergoed moeten worden voor hun nachtwerk. Maar de manier waarop er aktie wordt gevoerd, is wel heel drastisch. De stakende postlui zagen de tak af waar ze op zitten.