Faze 3 rampenplan afgeblazen

(belga) - Het krisiskomitee heeft gisteren faze 3 van het provinciaal rampenplan in Limburg afgeblazen omdat het onmiddellijke gevaar voor een dijkbreuk voorlopig geweken is. Nu het peil van het Maaswater is gedaald, gaat alle aandacht uit naar de toestand van de dijken. De Dienst Albertkanaal startte met het systematisch onderzoek van de dijken en de oeverkruinen. De dijken en trekwegen kunnen er veilig uitzien, maar het gevaar bestaat dat ze bij de minste belasting afkalven of wegglijden.