FBI onderzoekt fraude in defensiemiddens

De Amerikaanse president Reagan heeft woensdag het ministerie van justitie verzocht een diepgaand onderzoek in te stellen naar de vermeende fraude en omkoperij in de Amerikaanse defensie-industrie. Reagan huppelt daarmee enigszins achter de feiten aan, want het Federal Bureau of investigation (FBI) en de Amerikaanse Navy zijn intussen reeds twee jaar met dit onderzoek bezig. Volgens Marlin Fitzwater, de woordvoerder van het Witte Huis, was Reagan niet van dit onderzoek op de hoogte, en werd hij er eerst dinsdag over ingelicht door defensieminister Frank Carlucci.