FBZ bestaat 25 jaar

(tijd) - Het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de stoffering en de houtbewerking' (FBZ) bestaat in 1990 25 jaar. De instantie, die door een koninklijk besluit van 12 februari 1965 werd opgericht, staat in voor de financiering, toekenning en uitkering van aanvullende sociale voordelen. Het fonds geeft ook subsidies aan het "technisch centrum der houtnijverheid' en het "opleidingscentrum hout'. Het bestuur van het FBZ bestaat uit afgevaardigden van vakbonden (ACV, ABVV en ACLVB) en werkgeversorganizaties (Febelhout en Nacebo).