FDIC sneller geherkapitalizeerd dan verwacht

WASHINGTON (reuter) - De Amerikaanse Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) verwacht dat haar bankverzekeringsfonds tegen 1996 volledig geherkapitalizeerd zal zijn. Dat is twee jaar vroeger dan verwacht. Hoe eerder het fonds geherkapitalizeerd is, hoe vroeger de Amerikaanse banken een verlaging kunnen verwachten van de premies die ze nu betalen voor het verzekeren van de deposito's. Op dit ogenblik bedragen die premies 23 tot 31 cent voor iedere 100 dollar die in deposito wordt gegeven. De wet bepaalt dat de FDIC reserves moet opbouwen voor het depositoverzekeringsfonds totdat die 1,25 dollar bedragen voor iedere 100 dollar in deposito (of in totaal 1,25 procent van de verzekerde deposito's). Eind vorig jaar bereikten de reserves 13,1 miljard dollar of 0,69 procent van de verzekerde deposito's. De FDIC voorziet ook dat de Savings Association Insurance Fund (SAIF) tegen 2004 volledig geherkapitalizeerd zal zijn. Eerder was hiervoor 2012 naar voor geschoven. SAIF waarborgt in de VS de deposito's die de "savings and loans institute' hebben ingezameld.