FDIC: vastgoed in monsterverkoop

(tijd) - Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) organizeert een nationale verkoop van vastgoed in de VS. Op 12 december worden in Dallas meer dan 175 commerciële eigendommen in 25 staten met een totale geraamde waarde van 500 miljoen dollar aan de man gebracht. Een advertentie in de Wall Street Journal stelt dat elke eigendom wellicht meer dan 1 miljoen dollar zal gaan. De veiling is in handen van Grubb & Ellis/Ross-Dove, die overigens melden dat in november seminaries worden georganizeerd in Dallas, Los Angeles, Denver, Boston en Orlando over "How To Bid At Auction'.