FEBEM voorspelt groot tekort aan verbrandingscapaciteit in België

ELEWIJT (tijd) - Er dreigt in België een schromelijk tekort aan verwerkingscapaciteit voor afval, vooral aan capaciteit van verbrandingsovens. De Vlaamse regering zal nog jaren verplicht zijn minstens één miljoen ton afval per jaar te laten storten, zeker wanneer ook het nu opgeslagen beendermeel moet verbrand worden. Ook de nieuwe vergistingstechnieken voor restafval leveren nog altijd een te verbranden restproduct op.