Fed bereidt markten voor op renteverhoging later dit jaar

(tijd) - De Federal Reserve liet dinsdagavond zoals verwacht de rente onveranderd, maar waarschuwde wel dat er later op het jaar een verhoging zit aan te komen. De Amerikaanse centrale bank zei dat ze bezorgd is over de opbouw van inflatoire druk en bijgevolg 'neigt naar een verstrakking' van het monetair beleid. Dat laatste bezorgde Wall Street initieel een stevige tik. Het verlies bleef beperkt, mede dankzij de goede kwartaalresultaten van Hewlett-Packard.Op de zeswekelijkse bijeenkomst van het openmarktcomité besloot de Federal Reserve de doelstelling voor de geldmarktrente onveranderd op 4,75 procent te laten. Wel zei de centrale bank dat ze overschakelt van een neutraal beleid naar een neiging tot verstrakking. Concreet betekent dit dat de Federal Reserve de kansen op een renteverhoging in de nabije toekomst groter inschat dan die voor een renteverlaging.