Fed en Amerikaanse regering palaveren over monetair beleid

WASHINGTON (reuter/tijd) - Is de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, een onafhankelijke instelling? In teorie alleszins, maar in de praktijk is dat niet altijd het geval. Dat blijkt uit het gepalaver dat dinsdagavond ontstond tussen enerzijds de vice- goeverneur van de Fed, anderzijds de Amerikaanse minister van financiën. Bij de Fed werd een verstrakking van het monetair beleid gesuggereerd om de inflatie een stap voor te zijn. Maar Bill Clinton en zijn regering zien dat niet zitten.