Advertentie
Advertentie

Fed en ECB verlagenrente met 50 basispunten

(bloomberg/tijd) - Zowel de Federal Reserve als de Europese Centrale Bank (ECB) verlaagden gisteren hun belangrijkste rentetarieven met 50 basispunten tot respectievelijk 3 en 3,75 procent. De Fed verlaagde de rente zowat een uur voor de heropening van de Amerikaanse beurzen, na vier dagen sluiting, tot het laagste peil sinds februari 1994. Enkele uren later, om 17u.30, toen de meeste Europese beurzen sloten, was het de beurt aan de ECB om, met ingang van vandaag, de rente te verlagen.Opmerkelijk was dat ECB-voorzitter Wim Duisenberg gisteren, na de beslissing van de Amerikaanse centrale bank, op een persconferentie in Helsinki nog zei dat het nog te vroeg was om de economische gevolgen van de aanslagen in de VS in te schatten. Enkele uren later had de ECB die inschatting blijkbaar wel gemaakt.De ECB nam haar beslissing in overleg met de Fed, stelt zij in de verklaring die de renteverlaging begeleidde. Zij verwijst naar de recente gebeurtenissen in de VS en stelt dat die zullen wegen op het vertrouwen in de eurozone, wat op korte termijn de binnenlandse groei negatief zou kunnen beïnvloeden. Omdat zulks waarschijnlijk de inflatoire risicos zal verminderen, is een verlaging van de rentetarieven van de ECB aangewezen, meent de ECB.In haar verklaring wijst de Fed erop dat zij uitzonderlijk hoge volumes liquiditeit aan de markt zal blijven verschaffen tot de normale marktactiviteit hersteld is. De Fed wijst erop dat de economie al zwak was en dat de gebeurtenissen van de voorbije week de economie verder onderuit zouden halen. Maar op lange termijn blijven de vooruitzichten voor de economie goed, stelt de Fed. Het was de derde keer dit jaar dat de Fed de rente tussen twee vergaderingen van het beleidsbepalende comité verlaagde. GVL