'Fed moet markt op hogere rente voorbereiden'

(tijd/reuters) - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) roept de Amerikaanse centrale bank (Fed) op de financiële markten voor te bereiden op een renteverhoging. Die voorbereiding moet verhinderen dat de markten tuimelen zodra de eerste verhoging er effectief komt. De Europese Centrale Bank daarentegen moet volgens zowel het IMF als de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) overwegen de rente te verlagen.