Fed overweegt grotere renteverhoging

(tijd) - Verscheidene bestuurders van de Amerikaanse centrale bank (Fed) waren in februari voorstander van een grotere renteverhoging dan de verhoging die uiteindelijk werd doorgevoerd. Zij suggereerden dat ze in de komende maanden misschien zullen stemmen voor een agressievere verstrakking van het monetair beleid. Dit blijkt uit de notulen van de Fed-vergadering van begin februari.Het openmarktcomité van de Fed besliste op 2 februari de basisrente met 25 basispunten op te trekken tot 5,75 procent. Maar de notulen zeggen dat enkele leden voorstander waren van een verhoging met 50 basispunten. Er gebeurde evenwel geen formele stemming over een dergelijke renteverhoging.De voorstanders van een grotere renteverhoging en enkele anderen zeiden dat ze voor grotere renteverhogingen zouden stemmen indien de groei van de Amerikaanse economie niet vertraagt. Anderen zeiden dat een agressievere verstrakking nodig zou zijn indien de economische onevenwichten toenemen en de inflatie en inflatieverwachtingen toenemen.Voorlopig zijn er geen duidelijke tekenen dat de economische groei in de VS vertraagt. Bovendien versnelt de inflatie, al is dit vooral te wijten aan de forse stijging van de energieprijzen. Het is bekend dat voorzitter Alan Greenspan voorstander is van kleine stapjes wanneer de Fed haar monetair beleid bijstuurt. De Fed verhoogde sinds juni vorig jaar vijf keer haar basisrente met 25 basispunten. De laatste renteverhoging dateert van dinsdag, toen de basisrente werd opgetrokken tot 6 procent. De notulen van de vergadering van 21 maart worden pas enkele dagen na de volgende vergadering gepubliceerd. De volgende vergadering vindt plaats op 16 mei.