Fed verhoogt basisrentetot 3 procent

(tijd) - De Federal Reserve (Fed) trok gisteren de basisrente 25 basispunten op tot 3 procent. Het is de achtste renteverhoging in tien maanden. In een toelichting houdt de Amerikaanse centrale bank haar belofte het expansieve monetaire beleid slechts 'geleidelijk' te zullen uitdoven, ook al toont ze zich meer bezorgd over inflatie.