Advertentie
Advertentie

Fed zet de zuurstofkraan open

Vroeger dan algemeen verwacht versoepelde de Federal Reserve woensdagavond de federal funds rente met 50 basispunten en de discontorente met 25 basispunten. Op die manier hoopt de centrale bank paal en perk te stellen aan de sterke Amerikaanse groeivertraging. De dollar profiteerde initieel van winstnemingen op de eurohausse, maar ging al snel weer de verkeerde kant op. Enkel tegenover de Japanse yen kon de greenback enigszins imponeren. Het Britse pond blijft de dollar intussen overtreffen, steunend op de overtuiging dat de Bank of England volgende week langs de zijlijn blijft staan. Op de tweede werkdag van het jaar gooide de Federal Reserve het monetaire roer meteen stevig om. Toegegeven, reeds in het begeleidend commentaar van de monetaire vergadering van december schakelden voorzitter Alan Greenspan en de zijnen over op een easing bias, maar de meeste marktparticipanten gokten qua timing op eind januari voor een Amerikaanse renteversoepeling. Big Al maakt zich overduidelijk zorgen over de toestand van de VS-conjunctuur en niet het minst ook over de verkoopgolf op de Nasdaq-beurs.Wat de economie en aandelenmarkt betreft, begon het nieuwe jaar immers in mineur langs de andere kant van de Oceaan. De belangwekkende Amerikaanse conjunctuurindex van de aankoopdirecteuren tuimelde in december in één ruk van 47,7 naar 43,7 punten, en bereikte hiermee het laagste niveau in bijna 10 jaar. Een notering onder de zogenaamde boom-or-bust-lijn van 50 punten wijst op een inkrimpende activiteit van de verwerkende nijverheid, en de huidige lage notering ruikt reeds naar een recessie in de sector. Vorige week is bovendien gebleken dat ook de consumenten het leven in december een stuk minder door een roze bril zagen. Na de publicatie van de barslechte NAPM-index op dinsdag sloot de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq ruim 7 procent lager af, en dit moet de doorslag hebben gegeven om de rente op federal funds tussen twee vergaderingen in met 50 basispunten te verlagen tot 6 procent, en het discontotarief tot 5,75 procent. Op die manier poogt de centrale bank vooreerst het vertrouwen op de aandelenmarkten op te krikken, en via deze weg ook de gezinnen in de VS meer vertrouwen in te boezemen, wat dan op zijn beurt natuurlijk de bedrijven ten goede zou komen.Dat de Fed de rente vroeg of laat zou verlagen, was geen verrassing, en dus profiteerde de dollar tijdens de voorbije week initieel van het fenomeen sell on the rumour, buy on the fact. De verhouding euro/dollar daalde van de piek op 0,9570 tot 0,9260, maar bereikte vrijdagmorgen alweer een nieuwe top op 0,9595 dollar. De markt blijft anticiperen op bijkomend monetair vuurwerk tijdens de eerstkomende bijeenkomsten van het openmarktcomité, en dit zal het groene biljet in de komende maanden wellicht onder neerwaartse druk houden. De vaak geciteerde pariteit met de euro vormt in deze context chart-technisch gezien een haalbare kaart. De Europese Centrale Bank (ECB) besliste donderdagmiddag om voorlopig niet in te voetsporen van de Fed te treden, en handhaafde de basisrente op 4,75 procent. Hierdoor is het rente-écart geslonken tot amper 125 basispunten, het laagste peil sinds de introductie van de euro begin 99. Voorlopig gaat het in euroland economisch gezien dan ook relatief beter. De Franse index van het consumentenvertrouwen herstelde in december onverwacht van -3 tot 3 punten, en bereikte op die manier zelfs een nieuw hoogtepunt in de conjunctuurcyclus van de jaren 90. Verder daalde de werkloosheidsgraad in de EU-15 in november tot 8,1 procent. De ECB kan zich dus nog een tijdje langs de zijlijn opstellen, en de euro verder laten genieten van het kleinere rentenadeel. Ook het Britse pond krabbelt dezer dagen langzaam maar zeker terug tegenover de dollar, en passeerde afgelopen week zelfs even de kaap van 1,50. Volgende week komt het rentecomité van de Bank of England samen, en het is best mogelijk dat de basisrente net als in de eurozone ongewijzigd wordt gelaten. Wellicht wacht de Bank op bijkomende indicatoren omtrent de Britse verwerkende nijverheid en de inflatie vooraleer de koers van het monetair beleid eventueel te wijzigen. Tegenover de euro schaduwde het pond tijdens de voorbije dagen de dollar. De initiële terugval tot 0,6355 werd tijdelijk onderbroken door een scherpe remonte tot 0,62, maar de neerwaartse trend werd donderdag alweer hersteld.De yen bleef ook in de eerste week het zwakke broertje onder de voornaamste wereldmunten. Tegenover de euro deprecieerde de oosterse munt tot 111,50, en bereikte het laagste niveau sinds februari. De verhouding dollar/yen stootte dan weer door tot nagenoeg 117, het hoogste peil in anderhalf jaar. Steeds meer economen calculeren dan ook een nieuwe Japanse recessie in voor dit jaar, en houden er rekening mee dat de Bank of Japan kan terugkeren naar haar nulrentebeleid. Volgende week wordt het in deze context uitkijken naar de voorlopende economische indicator van de Japanse centrale bank.Eveneens in het Verre Oosten schroefden de monetaire autoriteiten van Hongkong de basisrente met 50 basispunten terug tot 7,5 procent, en op de Filipijnen werd zelfs een versoepeling met een vol procentpunt in het vooruitzicht gesteld. Nog meer gunstig nieuws omtrent de emerging markets kwam er uit Brazilië, waar het ratingbureau S&P eindelijk het licht op groen zette voor een hogere kredietwaardigheidsrating (van B+ naar BB-).De Scandinavische munten blijven het bijzonder moeilijk hebben tegenover de oprukkende euro. De Noorse kroon moet daarenboven ook de lagere olieprijs verwerken, en daalde woensdag tijdelijk tot voorbij 8,34 per euro, zowat 6 procent onder de piek van begin november. De Zweedse naamgenoot kwam even in de buurt van de kaap van 9 tegenover de EMU-munt, een niveau dat sedert de zomer van 99 niet meer werd gezien. De Zweedse Riksbank zal zich de recente officiële renteverstrakking tot 4 procent waarschijnlijk reeds beklagen, want de daling van de kroon werd er slechts heel tijdelijk door onderbroken en bovendien daalde de index van het consumentenvertrouwen in december fors van 20 tot 14 punten. CF