Advertentie
Advertentie

Federaal agentschap mag niet over alle voedselaspecten zijn zeg doen

BRUSSEL (tijd) - Het federaal agentschap voor de voedselveiligheid zal de vijf bestaande inspectiediensten wel degelijk integreren, maar niet helemaal vervangen. Dat onderstreepte minister van Volksgezondheid Magda Aelvoet dinsdag. Het agentschap wordt wel verantwoordelijk voor de voedselveiligheid en voor het grootste deel van de voedselkwaliteit. Maar aspecten van de voedselkwaliteit die niets te maken hebben met volksgezondheid vallen buiten zijn bevoegdheid. Waar voedselveiligheid stopt en voedselkwaliteit begint, is een discussie die de federale regering nog moet voeren. Minister van Volksgezondheid Magda Aelvoet is bijzonder formeel: in tegenstelling tot wat adjunct-kabinetschef Xavier de Cuyper van Landbouw eind vorige week aan deze krant verklaarde, is het zeer duidelijk welke diensten wel en niet zullen worden opgeslokt in het nieuw op te richten federaal agentschap voor de voedselveiligheid. En het is al even klaar hoe de verhouding tussen het agentschap en die overgehevelde diensten er zal uitzien. 'Het principe is zeer scherp geformuleerd in het regeerakkoord. Er komt een eenheidsstructuur en het federaal agentschap zal instaan voor én de controle én de inspectie van de volledige voedselketen', beklemtoont de minister een tikkeltje bits. 'Ik heb de commentaren die het tegendeel beweren ook gehoord. Maar mijnheer De Cuyper is verantwoordelijk voor zijn woorden; ik heb van zijn minister (Jaak Gabriëls, nvdr) nooit een verklaring in dezelfde zin gehoord.'