Advertentie
Advertentie

Federaal akkoord over beschutte werkplaatsen

(tijd) - De ministerraad zal vandaag beslissen 1 miljard op jaarbasis uit te trekken voor de financiering van de verhoging van de lonen in de beschutte werkplaatsen tot het minimumloon. De resterende 200 tot 300 miljoen die nodig zijn om de verhoging rond te maken, wordt van de gemeenschappen verwacht of van de sector zelf. Die hebben in het verleden evenwel steeds de boot afgehouden. De vakbonden ijveren er al sinds begin de jaren negentig voor dat CAO 43 inzake het gewaarborgd minimumloon (273,69 fr. per uur) ook toegepast zou worden in de beschutte werkplaatsen. Maar wegens budgettaire implicaties en het feit dat de sector te paard zit tussen het federale niveau, dat iets kan doen aan de loonkosten, en de gemeenschappen, die de beschutte werkplaatsen subsidiëren, werden ze jarenlang van het kastje naar de muur gestuurd.