Advertentie
Advertentie

Federaal democratieoverleg geeft zichzelf nog half jaar de tijd

(tijd) - De tweede bijeenkomst van de door kamervoorzitter Langendries bijeengeroepen 'overleggroep democratie' hield zich vooral met organisatorische problemen bezig. Vier deelwerkgroepen gaan een aantal thema's verder uitdiepen. Bij dat overleg worden naast volksvertegenwoordigers ook senatoren en parlementsleden van de deelgebieden betrokken. En een reeks andere onderwerpen, zoals de relatie tussen parlement en regering, worden teruggeschoven naar de Kamer. VU-voorzitter Bert Anciaux wordt ongeduldig.Toen kamervoorzitter Langendries eind vorig jaar de partijvoorzitters een eerste keer bijeenriep had hij het enigszins bombastisch over een 'Staten-Generaal'. Gisteren sprak men al iets bescheidener over een 'overleggroep democratie'. Eventjes had het er trouwens naar uitgezien dat er geen tweede bijeenkomst zou komen bij gebrek aan deelnemers. Het Vlaams Blok was vanaf het begin niet uitgenodigd. De groenen beslisten weg te blijven omdat ze vonden dat zulke gesprekken in het parlement en niet in een apart cenakel met de partijvoorzitters moesten gevoerd worden. De VLD sloeg na de eerste bijeenkomst de deur boos achter zich dicht omdat voorzitter De Croo ondertussen in een open conflict met de meerderheidspartijen was beland over de affaire Di Rupo. Ook de VU en de Waalse liberalen aarzelden even, maar besloten uiteindelijk toch aan tafel te blijven zitten met de partijen van de regering.