Federaal niveau duwt Vlaams overleg in lagere versnelling

BRUSSEL (tijd) - Synergie. Dat was het woord dat maandag ettelijke keren over de tong ging van de Vlaamse sociale onderhandelaars, bij de voorstelling van hun tewerkstellingsakkoord. Vakbonden en werkgevers zullen ten vroegste midden '98 afspraken maken over een becijferd werkgelegenheidsdoel op Vlaams niveau, wanneer de resultaten van de federale overlegronde bekend zijn. De hardste noten moeten met andere woorden nog worden gekraakt. Maar dat het akkoord mager is, wordt in alle talen ontkend.Naar het Vlaams sociaal akkoord werd reikhalzend uitgekeken. Zowel werkgevers als vakbonden hadden bij aanvang van de onderhandelingen blijk gegeven van veel ambitie. Dat had onder meer te maken met de houding van het VEV. De werkgeversorganisatie was bereid zich concreet te engageren om jobs te creëren, op voorwaarde dat het tot een 'doorbraak' kwam inzake lastenverlaging op Vlaams niveau. De goodwill van de werkgeversorganisatie - sommige vakbondsvertegenwoordigers spraken openlijk van 'een nieuwe wind' - bracht het Vlaams sociaal overleg in een stroomversnelling.