Federaal overheidstekort februari: 48,6 miljard

(tijd/belga) - Het netto te financieren saldo van de schatkist voor de maand februari 1994 bedraagt 48,6 miljard. In 1993 was er een "effektief tekort' van 47,1 miljard. Zo meldden de ministers van begroting Van Rompuy en van financiën Maystadt vrijdag. In februari 1993 werd het februari-cijfer van 97,3 miljard immers kunstmatig beïnvloed door de boekhoudkundige aanrekening van een afgeloste staatslening op 30 januari. Het ging om 58,7 miljard.