Federaal parket plant megaterrorismeproces

(tijd) - Het federaal parket bundelt de twee terrorismedossiers die na de aanslagen op de WTC-Torens in New-York, op 11 september 2001, in een stroomversnelling kwamen. Een eerste groep rond de Belgisch-Tunesische journalist Tarek Maaroufi werd op 14 februari naar de strafrechter verwezen. Gisteren verwees de Brusselse raadkamer ook de bende rond Nizar Trabelsi. Het federaal parket zal de strafrechter op 28 april vragen beide dossiers samen te behandelen.