Federale ambtenaren krijgen recht op vierdagenweek

(tijd) - De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met het 'recht op vierdagenweek' dat de 80.000 ambtenaren van de federale overheid en de parastatalen krijgen. Dat gaat gepaard met gedeeltelijk loonverlies en behoud van de volledige pensioenrechten. Jaarlijks legt de regering daarvoor 100 miljoen op tafel.Formeel heeft de regering vrijdag alleen een 'plan' van de ministers Van Rompuy en Vande Lanotte goedgekeurd. Volgende week komt er een formeel wetsontwerp daarover op de agenda. Dat ontwerp vervangt de bedrijfsplannen die in de partikuliere sektor nu al de mogelijkheid bieden voor formules van werktijdverkorting. Er volgt ook overleg met de vakbonden.