Federale centrale banken presteren beter dan andere

BRUSSEL (tijd) - De Nationale Bank van België (NBB) is ondanks de federale ombouw van België nog steeds centralistisch unitair gestruktureerd, met weinig onafhankelijkheid ten aanzien van de centrale politieke overheid. In andere federale landen als de VS, Duitsland of Zwitserland zijn de centrale banken in meer of mindere mate gedecentralizeerd en hebben ze een grotere autonomie. Bovendien presteren ze beter dan andere centrale banken.