Federale Controlecommissie vraagt acht ministers uitleg over voorlichting

(tijd) - De parlementaire commissie die de verkiezingsuitgaven controleert, wil ten minste acht ministers van drie paars-groene regeringen horen over regeringsmededelingen en voorlichtingscampagnes die strijdig zouden kunnen zijn met de wetgeving. De formele beslissing daarover valt pas volgende week.