Federale logika botst met politieke wetmatigheden

(tijd) - De regering Martens VIII was voor alles een regering van staatshervormers. Het hervormingswerk bleef weliswaar in hoofdzaak beperkt tot de formatieperiode en eerste regeermaanden, maar de resultaten waren vrij indrukwekkend. Bovendien bleef het dossier de regering de hele duur van de legislatuur achtervolgen, in de gedaante van de beruchte derde faze. Van die faze kwam uiteindelijk niets terecht. Nochtans vormde ze, met de invoering van rechtstreeks verkozen parlementen voor de deelgebieden, de basis voor een federaal model en had ze dus eigenlijk eerst moeten komen. Deze federale logika botste echter met de politieke wetmatigheden.