Advertentie
Advertentie

Federale overheid opnieuw grotere werkverschaffer

(tijd) - Na jaren van afkalving is het afgelopen jaar opnieuw een lichte stijging opgetekend van het personeelsbestand in de federale ministeries. Het aantal werknemers van de overheidsbedrijven blijft echter afnemen. Bij de gewesten en gemeenschappen is sprake van een bijna complete status-quo. En ondanks beloftes om statutaire aanwervingen te bevorderen, blijft het aandeel van de contractuelen in de totale publieke tewerkstelling langzaam maar zeker groeien.59.286 personeelsleden. Dat was het totale aantal personen dat op 1 januari van dit jaar op de loonlijst van de federale ministeries stond, zo blijkt uit de jongste editie van het 'Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector', dat onlangs door het federale ministerie van Ambtenarenzaken gepubliceerd werd. Uit dat overzicht blijkt alvast dat vadertje staat - of alvast de federale ministeries - beetje bij beetje opnieuw aan belang winnen als werkgever.