Federale overheid pompt 2,9 miljard in Brussels Gewest

(tijd) - Binnen het samenwerkingscomité tussen de federale overheid en het Brussels Gewest is donderdag overeenstemming bereikt over de bestedingen voor 1997. Brussel beschikt dit jaar over 2,9 miljard frank om haar nationale en internationale rol als hoofdstad te vervullen. De Brusselse minister-president Charles Picqué maakte donderdag in een persmededeling de hoofdlijnen van het akkoord bekend. Twee miljard worden vrijgemaakt voor nieuwe initiatieven, 904 miljoen is het saldo voor 1996 dat nog niet aangesneden werd.