Federale overheid werft enkel nog geschoolden aan

BRUSSEL (tijd) - Tijdens het begrotingskonklaaf heeft de regering ook een nieuw personeelskader vastgelegd. Hierdoor kan de jarenoude wervingsstop opgeheven worden. In principe mogen de diverse ministeries echter enkel mensen aanwerven vanaf niveau twee, zeg maar diegenen die minstens middelbaar onderwijs volgden.Het is wat verwonderlijk dat de regering tijdens een begrotingskonklaaf beslissingen neemt over het aantal ambtenaren. Volgens minister van ambtenarenzaken Louis Tobback is dit echter terecht. Afhankelijk van de definiëring gaat het al snel om een bedrag van meer dan zeventig miljard frank, dus is dergelijke beslissing ten volle op zijn plaats bij de opmaak van de begroting, aldus Tobback. Het was trouwens voor het eerst dat de diverse ministeries met ambtenarenzaken onderhandeld hebben over hun personeelsbehoeften. De 'personeelsbilaterales' zijn vergelijkbaar met de 'begrotingsbilaterales'.