Federale politiek wacht resultaat BHV-weekend af

(tijd/belga) - Het succes van de Franstalige manifestatie zondag in Linkebeek kan een belangrijke invloed hebben op de slaagkansen van een communautair compromis over Brussel-Halle-Vilvoorde. De federale paarse coalitiepartners houden de voorbereidingen van de MR voor de manifestatie nauwgezet in het oog.