Federale politiewerkt nog niet zoals het hoort

(tijd) - Het auditbureau PriceWaterhouseCoopers (PWC) heeft een audit gemaakt van de federale politie die ondertussen al dertien maanden operationeel is. Volgens PWC kan het management van de federale politie veel beter en voeren de agenten veel te veel taken uit die niets met politiewerk te maken hebben. Zeker is dat 1.150 politiemensen die nu administratieve functies vervullen bij de federale politie, binnenkort op het terrein actief zullen moeten zijn.