Advertentie
Advertentie

Federale regering keurt ruimtevaartprogrammavoor 2002-2006 goed

(tijd/belga) - De federale ministerraad keurde vrijdag het Belgisch strategisch ruimtevaartplan voor 2002-2006 goed. Het plan regelt de Belgische deelname in het Europees Ruimtevaartprogramma gedurende de komende vijf jaar.Maar aan Vlaamse kant blijft er ontevredenheid heersen over de communautaire verdeling van de federale budgetten. Vlaanderen krijgt jaarlijks minstens 37 miljoen euro (1,5 miljard frank) te weinig. Dat zei afgevaardigde-bestuurder Hans Bracquené van de Vlaamse Ruimtevaartindustriëlen (VRI) vrijdag bij de opening van de Vlaamse Ruimtevaartdagen in Oostende. Bracquené stelde vast dat de ruimtevaartmarkt een oligopolie van enkele grote groepen is geworden, terwijl de overheid op die markt minder dan de helft van de omzet voor haar rekening neemt. De grote groepen krijgen meer impact op de programmering van de ruimtevaartbureaus aan beide kanten van de oceaan, en op de uitvoering van de projecten. Zij staan bovendien huiverachtig tegenover onderaannemers. De voorman van de VRI benadrukte dat in de Belgische en Vlaamse context aandacht dient te gaan naar de KMOs.Bracquené betreurde dat het voor de ruimtevaartindustrie relevante onderzoek onvoldoende is uitgebouwd. De VRI rekent op de Belgische ESA-delegatie om de belangen van die KMOs te verdedigen. De VRI vindt dat er in de schoot van de ESA te weinig initiatieven van België uitgaan.Bracquené herhaalde dat met 40 procent Vlaanderen onrechtmatig weinig krijgt van de Belgische budgetten voor ruimtevaart. Vlaanderen dient projecten in die door de (federale) administratie goed worden bevonden, maar wanneer er in middelen moet worden voorzien, geeft de federale overheid niet thuis.De Vlaamse minister van Economie, Jaak Gabriëls, kondigde in Oostende een Vlaams actieplan aan voor de Vlaamse lucht- en ruimtevaartsector. Hij wil daarmee iets doen aan de kwalificatieproblemen en de hoge drempel waarmee veel kleinere Vlaamse ruimtevaartbedrijven kampen. Maar hij wil niet aan positieve discriminatie doen.