Federale samenwerking in wetenschapsbeleid geregeld

(tijd) - Bijna een jaar na de start van de jongste staatshervorming liggen eindelijk de spelregels vast voor de samenwerking tussen de nationale overheid enerzijds en de gewesten en gemeenschappen anderzijds inzake wetenschappelijk onderzoek. De ministerraad keurde gisteren een koninklijk besluit goed dat deze samenwerking regelt. Meer precies gaat het om de procedure die moet gevolgd worden wanneer de staat wetenschappelijke onderzoeksinititiatieven wil nemen op domeinen waarvoor gewesten en gemeenschappen bevoegd zijn. Daarmee komt er een einde aan de juridische onzekerheid rond deze initiatieven.In het kader van de jongste staatshervorming werd een deel van het wetenschapsbeleid overgeheveld naar de gewesten en gemeenschappen. De nationale overheid behield echter het recht om onder bepaalde voorwaarden toch onderzoeksprojekten te ontwikkelen op de bevoegdheidsterreinen van deelgebieden.