Federale staat op de proef gesteld

De Vlaamse regering dreigt in de problemen te komen indien de groenen opstappen. Dit strookt niet met de geest van een federale staat. De kiesuitslag op het ene niveau mag op het andere geen invloed hebben. Het moet perfect mogelijk zijn om asymmetrische regeringen te hebben, stelt WILLY DE CLERCQ. Als dat niet haalbaar blijkt, bewijzen de politici dat ze nog niet klaar zijn om federaal te denken en te handelen. De auteur is minister van Staat en lid van het EU-Parlement voor de VLD