Federalisering beïnvloedt kostprijs onderwijs niet

(tijd) - Vijf jaar na de federalisering van het onderwijsbeleid heeft de Franse Gemeenschap haar onderwijsuitgaven nog niet teruggeschroefd en blijft het Franstalige onderwijs duurder dan het Vlaamse. Het verschil in kostprijs per leerling/student is nauwelijks verminderd: het bedraagt nu 7.180 frank, tegenover 7.620 frank in 1990. Dat verschil lag mede aan de basis van de Vlaamse eis tot federalisering van het onderwijs.Na twee maanden vakantie beginnen de scholen weer te leven. Met een omzet (begrotingskredieten) van 407 miljard frank, met een kwart miljoen personeelsleden en met 2,2 miljoen 'klanten' (leerlingen en studenten) is het onderwijs het grootste bedrijf van dit land. Het telt twee grote filialen, het Nederlandstalig en het Franstalig onderwijs, die sinds de staatshervorming van 1988-1989 elk hun eigen weg gaan. Alleen over de vaststelling van het begin en het einde van de leerplicht, de minimale diplomavoorwaarden en de pensioenen heeft de federale overheid het enige woord.