Advertentie
Advertentie

Federalisme op zijn Indiaas: 'Stem voor olifant, hand of lotus'

(tijd) - India is een federale democratie, op Westerse leest geschoeid, maar toch volledig aangepast aan de specifieke situatie van het land. Zo zijn er voorzieningen voor de vele talen en minderheden van het land. En de hoge graad van ongeletterdheid wordt omzeild door het stemmen op symbolen: de hand stelt Congres voor, de lotus BJP. India is verdeeld in 25 deelstaten en zeven 'uniegebieden', grote steden als Delhi of Pondicherry. Het Lagerhuis of Lok Sabha wordt direct verkozen. Leden van het Hogerhuis (Rajya Sabha) worden aangeduid door de parlementen van de deelstaten. De zitjes in beide kamers worden verdeeld op basis van de bevolkingsdichtheid van de deelstaten.