Federalizering sociale zekerheid

(belga) - Nog volgens Dimarso is bijna zestig procent van de Vlaamse kiesgerechtigden gewonnen voor een volledige of gedeeltelijke overdracht naar de gemeenschappen van de sociale zekerheid. 37,4% pleit onomwonden voor een komplete regionalizering. 19,5% kiest voor een federalizering van enkel die takken waar onverklaarbare konsumptieverschillen tussen de regio's bestaan. 41,3% van de ondervraagden wil dat de sociale zekerheid nationaal blijft.