Advertentie
Advertentie

Federatie Belgisch Notariaat versterkt rol als beroepsvereniging

(tijd) - De Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen krijgt nieuwe statuten en verandert haar naam in Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Dit is een rechtstreeks gevolg van de nieuwe wet op het notariaat die sinds 1 januari 2000 van kracht is. Deze nieuwe wet op het notariaat voorziet in de oprichting van de Nationale Kamer van Notarissen die uniforme regels oplegt voor de benoeming en evaluatie van notarissen.