Advertentie
Advertentie

Federatie EG-beurzen geeft kommentaar bij jaarstatistieken

BRUSSEL (tijd) - De Federatie van Beurzen in de Europese Gemeenschap neemt sinds enkele jaren de taak op zich om maandelijkse statistieken en een jaarboek over de 12 beurzen van de EG te publiceren. De samenstellers zeggen dat er bij de vergelijking van het cijfermateriaal nog enige voorzichtigheid aan de dag moet worden gelegd. Niet alle markten kunnen of willen gelijkvormige informatie verstrekken en één vlag dekt soms verschillende ladingen. Al werd voor 1989 naar verluidt al vooruitgang geboekt in vergelijking met de vorige jaren.