Advertentie
Advertentie

Federatie stortklaar beton trekt aan alarmbel

De Federatie voor Stortklaar Beton maakt zich ernstig zorgen over de moeilijke toestand waarin de sector zich bevindt. De sector wijt de problemen hoofdzakelijk aan de salariskosten die in België veel hoger liggen dan in de ons omringende landen, aan de opgelegde rigiditeit van de werkorganisatie en aan de laksheid van de publieke instanties ten opzichte van zwartwerk.