Federatie vreest teloorgang van Vlaamse busexploitanten

(tijd) - De raad van bestuur van De Lijn heeft zijn principiële beslissing bevestigd om alle contracten met de exploitanten op te zeggen. De werkgeversorganisatie FBAA noemt dit een 'slechte beslissing' en vreest voor het statuut van zijn personeel en voor het overleven van een belangrijk deel van de Vlaamse busexploitanten. Gedelegeerd bestuurder Paul Laeremans spreekt van 'politiek opportunisme'.Nu wordt een derde van de kilometers die De Lijn presteert, gereden door de zogenaamde pachters of privé-busexploitanten. Met uitzondering van De Polder, dat een contract van onbepaalde duur met een opzegperiode van tien jaar heeft, hebben alle pachters een overeenkomst die na vijf jaar kan beëindigd worden.