Fernando Savater,

Fernando Savater, filosoof, over Europa en de VS Geen van de grote Europese staten kan de Verenigde Staten ooit geloofwaardige verwijten maken of de VS laken om hun imperialistische bedoelingen. Onze oorlogszuchtige koloniale traditie verbiedt ons ambities af te keuren die we tot voor kort nog deelden en waarvan we zelfs wel mogen zeggen dat we ze hebben uitgevonden. Maar twee tragische wereldoorlogen die op ons continent begonnen, hebben de meeste Europeanen doordrongen van de noodzaak te zoeken naar internationaal geregelde formules ter voorkoming en - in laatste instantie - ter beslechting van confrontaties tussen tegengestelde belangen op een schaal die de grenzen van de nationale staat te boven gaat. El Pais Jacques Derrida en Jurgen Habermas, filosofen, over Europa Het huidige Europa is getekend door de ervaringen van de totalitaire regimes van de twintigste eeuw en door de holocaust. (...) De zelfkritische debatten over dat verleden hebben de morele grondslagen van de politiek in herinnering geroepen. Een versterkte gevoeligheid voor de schending van persoonlijke en lichamelijke integriteit blijkt onder meer uit het feit dat de Raad van Europa en de EU de afschaffing van de doodsstraf als voorwaarde voor toetreding hebben gesteld. (...) Stuk voor stuk hebben de grote Europese landen de bloeitijd van imperialistische machtsontplooiing beleefd en, wat in dit verband belangrijk is, het verlies van een imperium moeten verwerken. (...) Naarmate het tijdperk van grote rijken en kolonies verder achter ons is komen te liggen, hebben de Europese mogendheden ook de gelegenheid gekregen voor een reflexieve distantie tot zichzelf. Zo konden zij leren vanuit het perspectief van de overwonnenen zichzelf waar te nemen in de dubieuze rol van overwinnaars, die rekenschap moesten afleggen voor het geweld van een opgedrongen en ontwrichtende modernisering. Dat kan bevorderd hebben dat men zich afkeerde van het eurocentrisme en het kan de kantiaanse hoop op een mondiaal binnenlands beleid hebben bezield. Frankfurter Allgemeine Zeitung Edward Said, professor-schrijver, over Bush De beleidsmakers in Washington snappen niets van het lijden van de bevolking, ze snappen niet wat mensen ervaren. Ze geloven in grafieken en statistieken, maar zo zit de wereld niet in elkaar. Daarom ben ik bang voor de macht van Amerika. Die is niet gebaseerd op ervaring, maar op abstracte ideeen die weer geent zijn op ongelimiteerde macht, op het idee dat je daarom alles kunt doen. Bush wordt omringd door mannen die het tegenovergestelde van democraten zijn. Zij spelen de rol van God. de Volkskrant