Advertentie
Advertentie

FIACStefaan HUYSENTRUYT

De Vlaamse overheid leek aanvankelijk vlot over de brug te willen komen met de door de federale overheid gevraagde Vlaamse gewestelijke inbreng van 25 miljoen euro in DAT, de opvolger van Sabena. Maar gaandeweg is de Vlaamse regering zich in het dossier steeds terughoudender gaan opstellen. Dat Patrick Dewael het zijn spitsbroeder, Guy Verhofstadt, zo moeilijk maakt, gebeurt niet van harte, maar heeft zijn redenen.Verhofstadt heeft er alle belang bij dat het financieel plaatje voor DAT rond geraakt. Want pas als het financieringsscenario rond is, kan hij zijn handen definitief van het dossier aftrekken. Dan heeft hij zijn job gedaan, namelijk ervoor zorgen dat Sabena een opvolger krijgt.Patrick Dewael wilde aanvankelijk helemaal geen stokken in de federale wielen steken en rekende erop dat de Vlaamse inbreng van 25 miljoen euro onopgemerkt door de Vlaamse besluitvormingsmolen zou geraken. Maar dat was zonder de paars-groene fracties in het Vlaams Parlement gerekend, die er hun ministers op wezen dat participeren in een luchtvaartmaatschappij geen overheidstaak is. Het parlement koppelde een eventuele participatie aan zulke strenge voorwaarden, dat het voor de Vlaamse regering moeilijk werd die nog zonder meer goed te keuren. De Inspectie van Financiën deed er nog een schepje bovenop door tot tweemaal toe een vernietigend advies uit te brengen. Meteen behoorde een Vlaamse participatie in DAT tot de politieke onmogelijkheden.Het gevolg was dat de voorbije dagen op zoek werd gegaan naar een alternatieve manier om DAT toch aan het nodige gewestgeld te helpen. Het ei van Columbus werd een Vlaamse investering in BIAC. Waarbij de Vlaamse regering er impliciet van uitgaat dat de luchthavenexploitant met het Vlaamse geld op zijn beurt in DAT zal investeren.Met haar beslissing slaat de Vlaamse regering vier vliegen in een klap. In de eerste plaats komt ze haar engagement tegenover de federale overheid na om te investeren in de afwikkeling van het Sabena-debacle. Secundo gaat het om een investering die niet als sneeuw voor de zon dreigt weg te smelten. Tertio krijgt de Vlaamse overheid een voet in huis in de Zaventemse luchthaven. Ten slotte, maar niet het minst, heeft ze de hete aardappel opnieuw naar de federale overheid weten door te schuiven. Het is niet langer de Vlaamse overheid, maar BIAC, en dus de federale overheid, die beslist over een overheidsparticipatie in DAT. Het is de federale overheid die de Europese Commissie ervan moet overtuigen dat een investering van BIAC in DAT niet tot belangenvermenging tussen beide leidt. Het is ook de federale overheid die de Waalse regering diets moet zien te maken dat de Vlaamse inbreng in BIAC niet leidt tot FIAC, Flemish International Airport Company.De verstandhouding tussen Patrick Dewael en Guy Verhofstadt is ooit beter geweest.